Procedure van renale denervatie

Via een percutane benadering wordt de arteria femoralis aangeprikt en wordt een ablatiekatheter opgevoerd tot in de nierarteriën. Vervolgens worden met de ablatiekatheter per nierarterie maximaal zes radiofrequente ablaties uitgevoerd, die zowel in de lengterichting als circulair van elkaar gescheiden zijn. Hierbij wekt een generator buiten het lichaam een hoogfrequente wisselstroom op, waardoor het weefsel rond de tip van de ablatiekatheter wordt verhit. De hoeveelheid toegediende energie is ongeveer 8 W, dit is vergelijkbaar met de energie van een zaklantaarnlampje.

De gehele procedure duurt ongeveer een uur en wordt door de interventieradioloog uitgevoerd. Na de ingreep blijft de patiënt een nacht in het ziekenhuis opgenomen ter observatie.


Het UMC Utrecht is het eerste ziekenhuis in Nederland waar patiënten behandeld worden met renale denervatie. De eerste patiënt werd behandeld in juli 2010. Op dit moment zijn enkele honderden patiënten behandeld in ons ziekenhuis. Ervaring met de procedure is dus opgebouwd. De behandeling wordt binnen het UMC Utrecht aangeboden door de afdelingen nefrologie en cardiologie, in nauwe samenwerking met de afdelingen radiologie en vasculaire geneeskunde.

Symplicity katheter in de arteria renalis.
Afkomstig van www.ardian.com

Percutane Endovasculaire renale denervatie

Het concept van renale denervatie is niet nieuw. In de 20e eeuw werd het chirurgisch doornemen van de zenuwen, toegepast als behandeling van ernstige hypertensie. Na de komst van medicamenteuze behandeling, werd deze methode obsoleet. Percutane renale denervatie werd recent geïntroduceerd als een nieuwe techniek, gebaseerd op deze oude observaties. Het toedienen van radiofrequente energie bij renale denervatie is overigens niet nieuw en wordt in de cardiologie al geruime tijd op vergelijkbare wijze toegepast bij ritme-ablatie bij bepaalde hartritme stoornissen.