(Contra-)indicaties voor renale denervatie

Indicaties voor renale denervatie

Op dit moment worden volwassen patiënten met therapie resistente hypertensie behandeld in het UMC Utrecht met renale denervatie. Patienten met een systolische bloeddruk ≥ 160mmHg ondanks behandeling met minstens 3 antihypertensiva, waaronder een diureticum, komen in aanmerking voor de procedure. Daarnaast komen patiënten met een systolische bloeddruk ≥ 160mmHg, die bijwerkingen ervaren voor verschillende antihypertensiva, in aanmerking.

Exclusie criteria / contra-indicaties

  1. Patiënt heeft een secundaire (behandelbare) oorzaak voor hypertensie.
  2. Patiënt heeft een eGFR <30mL/min/1.73m²
  3. Patiënt heeft diabetes mellitus type I
  4. Patiënt zal de komende 6 maanden een geplande operatie ondergaan.
  5. Patiënt heeft een hemodynamisch significante hartklep aandoening, waarvoor een afname van de bloeddruk mogelijk schadelijk kan zijn.
  6. Patiënt heeft een ICD of pacemaker, waarvan de instellingen de toediening van radiofrequente energie niet toestaan.
  7. Patiënt is zwanger, geeft borstvoeding of heeft een zwangerschapswens voor de nabije toekomst.
  8. Patiënt is bekend met een alcohol- of drugsverslaving.
  9. Er bestaan contra-indicaties voor MRI.

Mocht u zich afvragen of uw patiënt in aanmerking komt voor renale denervatie, kunt u contact opnemen met: Dr. Peter J Blankestijn, nefroloog.
Email:
Telefoonnummer: via het centrale verwijzersnummer 0800-8099
Daarnaast kunt u contact opnemen via

Bij verwijzing naar de polikliniek nefrologie en hypertensie zal uitgebreid onderzoek verricht worden. Dit onderzoek is standaard onderzoek voor alle patiënten met gecompliceerde hypertensie die de polikliniek nefrologie en hypertensie bezoeken. Het doel van dit onderzoek is tweeledig: ten eerste worden secundaire (behandelbare) oorzaken voor hypertensie uitgesloten. Ten tweede wordt bepaald of renale denervatie de juiste behandelmogelijkheid is. In overleg met de afdeling radiologie wordt bepaald of de nierarteriën geschikt zijn voor de ingreep.