Effectiviteit van renale denervatie

n december 2010 zijn in de Lancet de resultaten verschenen van de eerste RCT naar de behandeling van therapie resistente patiënten met renale denervatie. (Esler MD et al 2010). Zes maanden na de denervatie was de systolische bloeddruk gemiddeld met 32mmHg gedaald, de diastolische bloeddruk gemiddeld met 12mmHg. Helaas daalde bij 10% van de gedenerveerde patiënten de bloeddruk niet. Op dit moment is van te voren (nog) niet te bepalen wie baat heeft bij de behandeling en wie niet.

Het bloeddrukverlagende effect treedt niet direct op. In het algemeen duurt het weken tot enkele maanden voordat het effect duidelijk meetbaar is. De nierfunctie veranderde niet na renale denervatie.

In maart 2011 zijn in Hypertension de twee jaars follow up resultaten verschenen van 153 patiënten die in de periode van juni 2007 t/m mei 2010 zijn behandeld met renale denervatie binnen een open-label, proof of concept study. (Symplicity HTN-1 Investigators 2011). De bloeddruk was na 24 maanden gemiddeld met 32/14 mmHg gedaald. Na correctie voor dosis verhogingen, veranderde dit effect niet.

In 2009 werd in het ‘New England Journal of Medicine’ een case report gepubliceerd over het effect renale denervatie op onder andere linker ventrikel massa en sympatische activiteit, gemeten met behulp van microneurografie. Microneurografie meet de sympatische zenuw activiteit. Meestal wordt dit gemeten in de nervus peroneus. De sympatische activiteit en linker ventrikel massa bleken na renale denervatie in belangrijke mate te dalen.


A: Gemiddelde veranderingen in systolische en diastolische bloeddruk gedurende 24 maanden na renale denervatie.
B: Gemiddelde veranderingen in systolische en diastolische bloeddruk gedurende 24 maanden na renale denervatie, gecorrigeerd voor verhogingen in dosis van de antihypertensiva.
C: Gemiddelde veranderingen in systolische en diastolische bloeddruk gedurende 24 maanden na renale denervatie, in 18 patiënten die 24 maanden gevolgd zijn.
Overgenomen uit Symplicity HTN-1 Investigators, 2011


Verdeling van de systolische bloeddruk voor de renale denervatie, 12 maanden en 24 maanden na renale denervatie.
Overgenomen uit Symplicity HTN-1 Investigators 2011