Mogelijke complicaties

In de RCT werden geen ernstige complicaties gezien gerelateerd aan de procedure. Minder ernstige complicaties mogelijk samenhangend met de procedure en waarvoor behandeling noodzakelijk was, bestonden uit: een pseudoaneurysma van de arteria femoralis behandeld met manuele compressie, een postprocedurele bloeddrukdaling waarvoor een reductie van het aantal antihypertensiva noodzakelijk was, een urineweg infectie, een verlengde ziekenhuis opname voor toediening van pijnstillers en tenslotte rugpijn behandeld met pijnstillers. 13% van de behandelde p atiënten kreeg tijdens de procedure atropine toegediend in verband met een bradycardie. (Esler MD et al 2010)

Vanzelfsprekend was er zorg over mogelijke schade aan de wanden van de nierarteriën. Bij toepassing van de techniek bij varkens werden na de procedure geen aanwijzingen gevonden voor stenose van de A. renalis. In 20 patiënten is vlak na de renale denervatie een angiografie verricht. Hierop werden geen stenoses of andere abnormaliteiten van de nierarteriën waargenomen. In 81 patiënten werd zes maanden na de ingreep een MRA, CT-angiografie of duplex van de nierarteriën gemaakt. Ook hier werden geen veranderingen waargenomen. Enkel een patiënt had een mogelijke toename van een onderliggende atherosclerotische laesie. Een stent is succesvol geplaatst. De stenose was niet gelokaliseerd in het gebied van energie aflevering. (Symplicity HTN-1 Investigators 2011)


Uit onderzoek komt naar voren dat renale denervatie een veilige behandeling is.

De belangrijkste risico’s van de procedure en beeldvorming van de nieren zijn vergelijkbaar met de risico’s van alle diagnostische katheterisatie procedures. Deze risico’s kunnen de volgende zijn:

  • Complicaties ter plaatse van de prikplaats: bloeding en pijn.
  • Complicaties aan de bloedvaten:
    • Fibrose vorming in de arteria renalis.
    • Embolus vorming
    • Allergische reactie op het gebruikte contrastmiddel.
    • Pijn tijdens het toedienen van de radiofrequente energie.

De lange termijn effecten van deze behandeling zijn onbekend. De verwachting bestaat dat het effect op de bloeddruk langdurig (wellicht jaren) aanhoudt. Het is denkbaar dat dit ook een gunstig effect heeft op de nierfunctie. De lange termijn effecten van de behandeling op de bloedvatwand zelf zijn onbekend. Nadelige effecten op langere termijn zijn dus niet uit te sluiten. Ervaringen tot nu toe geven aan dat nadelige effecten niet te verwachten zijn.