Voor wie is renale denervatie een geschikte behandeling?

In Nederland komt hoge bloeddruk veel voor. We spreken van een hoge bloeddruk als de bovendruk hoger of gelijk is aan 140mmHg en/of de onderdruk hoger of gelijk is aan 90mmHg. Meestal zijn zowel de boven- als onderdruk verhoogd. Tegenwoordig bestaan er tientallen bloeddrukverlagende medicijnen. De eerste stap in de behandeling van hoge bloeddruk is nog steeds het voorschrijven van medicijnen. Helaas gaat daarmee niet bij alle patiënten de bloeddruk voldoende omlaag. De bovendruk blijft dan boven 140mmHg, zelfs met een combinatie van verschillende tabletten. Andere patiënten ervaren hinderlijke bijwerkingen van medicijnen tegen de bloeddruk. Bij deze twee groepen patiënten kan renale denervatie mogelijk een uitkomst bieden. Vooraf wordt uitgebreid onderzocht of renale denervatie de juiste behandeling is tegen uw hoge bloeddruk


Voor een aantal patiënten is renale denervatie (op dit moment) geen geschikte behandeling voor een hoge bloeddruk.

  • Kinderen. Op dit moment is nog geen ervaring met de behandeling van kinderen.
  • Patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) type I.
  • Zwangere vrouwen. De gevolgen voor het kind zijn niet bekend, daarom worden zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens in de nabije toekomst niet behandeld.
  • Patiënten met hoge bloeddruk met een behandelbare oorzaak, zogenaamde secundaire hypertensie.