Voor wie is renale denervatie een geschikte behandeling?

In Nederland heeft 30% van de (volwassen) vrouwen en 34% van de mannen een hoge bloeddruk. We spreken van een hoge bloeddruk als de bovendruk hoger of gelijk is aan 140mmHg en/of de onderdruk hoger of gelijk is aan 90mmHg. Meestal zijn zowel de boven- als onderdruk verhoogd.

Tegenwoordig bestaan er tientallen bloeddrukverlagende medicijnen. De eerste stap in de behandeling van hoge bloeddruk is nog steeds de medicijnen. Helaas gaat niet bij alle patiënten de bloedruk voldoende omlaag. De bovendruk blijft dan boven 140mmHg, zelfs met een combinatie van verschillende tabletten. Andere patiënten ervaren hinderlijke bijwerkingen van medicijnen tegen de bloeddruk. Bij deze twee groepen patiënten kan renale denervatie mogelijk een uitkomst bieden.


Op dit moment komen twee groepen patiënten in aanmerking voor behandeling met renale denervatie vanwege hoge bloeddruk:

  • Patiënten met een hoge bloeddruk –een bovendruk van minimaal 160mmHg- die minimaal 3 bloeddruk verlagende medicijnen gebruiken, waaronder een plastablet.
  • Patiënten met een hoge bloeddruk –een bovendruk van minmaal 160mmHg- die bijwerkingen ervaren voor verschillende bloeddrukverlagende medicijnen.

Voor een aantal patiënten is renale denervatie (op dit moment) geen geschikte behandeling voor een hoge bloeddruk.

  • Kinderen. Op dit moment is nog geen ervaring met de behandeling van kinderen.
  • Patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) type I.
  • Zwangere vrouwen. De gevolgen voor het kind zijn niet bekend, daarom worden zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens in de nabije toekomst niet behandeld.
  • Patiënten met hoge bloeddruk met een behandelbare oorzaak, zogenaamde secundaire hypertensie.

Als u hoge bloeddruk heeft wordt vooraf uitgebreid onderzocht of renale denervatie de juiste behandeling is tegen hoge bloeddruk.

  • Met behulp van een scan (MRI) worden de nieren en de slagaders van de nieren in beeld gebracht.
  • Verschillende bloed- en urineonderzoeken zullen verricht worden.
  • De bloeddruk wordt 24 uur lang gemeten. U krijgt hiervoor een bloeddrukmeter mee naar huis. Deze moet u 24 uur lang dragen.

Met behulp van de resultaten van de onderzoeken wordt bepaald of renale denervatie voor u de juiste behandeling tegen de hoge bloeddruk is.