Meest gestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? U kunt altijd contact opnemen met

Hoe kom ik er achter of ik in aanmerking kom voor renale denervatie?

U kunt uw behandelend specialist of huisarts vragen of u in aanmerking komt en of u verwezen kunt worden naar de afdeling nefrologie en hypertensie van het UMC Utrecht. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen via ons emailadres:

Wat is er bekend over de effecten van renale denervatie op de lange termijn?

De lange termijn effecten van deze behandeling zijn onbekend. De verwachting bestaat dat het effect op de bloeddruk misschien wel langdurig (in ieder geval 2 jaren) aanhoudt. Het is denkbaar dat dit ook een gunstig effect heeft op de nierfunctie.

De lange termijn effecten van de behandeling op de bloedvatwand zelf zijn onbekend. In 20 patiënten is vlak na de renale denervatie beeldvorming van de nierslagaders verricht. Hierop werden geen stenoses (vernauwingen) of andere abnormaliteiten van de nierslagaders waargenomen. Nadelige effecten op langere termijn zijn dus niet uit te sluiten. Ervaringen tot nu toe geven aan dat nadelige effecten niet te verwachten zijn.

Kan ik na de renale denervatie stoppen met mijn bloeddrukverlagende medicijnen?

Na de renale denervatie blijft u uw bloeddruk verlagende medicijnen gebruiken. Het bloeddrukverlagende effect treedt namelijk niet direct op. In het algemeen duurt het weken tot enkele maanden voordat het effect duidelijk meetbaar is. Na de behandeling wordt u gecontroleerd op de polikliniek nefrologie en hypertensie van het UMC Utrecht. Indien uw bloeddruk daalt worden eventueel bloeddruk verlagende medicijnen gestopt.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zes maanden na de behandeling de bovendruk gemiddeld met 32mmHg was gedaald en de onderdruk met gemiddeld 12mmHg. Na 24 maanden was de bovendruk gemiddeld met 32mmHg was gedaald en de onderdruk met gemiddeld 14 mmHg gedaald. Helaas daalde bij 10% van de onderzochte patiënten de bloeddruk niet. Op dit moment is van te voren (nog) niet te bepalen wie baat heeft bij de behandeling en wie niet.

Hoe lang duurt het na de behandeling tot ik weer kan werken?

Na de behandeling wordt u een nachtje ter observatie opgenomen. Als de behandeling goed is verlopen, mag u de volgende ochtend weer naar huis. Om de slagader in de lies goed te laten genezen, dient u zware fysieke activiteiten (intensief fietsen, zwaar tillen) enkele dagen te vermijden.

Moet ik na de renale denervatie nog onder controle blijven?

Na de behandeling komt u, zo vaak als nodig wordt geacht door uw behandelend arts, naar de polikliniek nefrologie en hypertensie van het UMC Utrecht. Tijdens deze bezoeken wordt de bloeddruk gemeten en bekeken of bloeddrukverlagende medicijnen aangepast moeten worden.

Welke patiënten kunnen niet met renale denervatie behandeld worden?

Voor een aantal patiënten is renale denervatie (op dit moment) geen geschikte behandeling voor een hoge bloeddruk.

 • Kinderen. Op dit moment is nog geen ervaring met de behandeling van kinderen.
 • Patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) type I.
 • Zwangere vrouwen. De gevolgen voor het kind zijn niet bekend, daarom worden zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens in de nabije toekomst niet behandeld.
 • Patiënten met een behandelbare oorzaak voor hoge bloeddruk, zogenaamde secundaire hypertensie.

Om te bepalen of renale denervatie de juiste behandeling is tegen hoge bloeddruk, wordt voor de ingreep uitgebreid onderzoek verricht.

 • Met behulp van een MRI worden de nieren en de slagaders van de nieren in beeld gebracht.
 • Verschillende bloed- en urineonderzoeken zullen verricht worden.
 • De bloeddruk wordt 24 uur lang gemeten. U krijgt hiervoor een bloeddrukmeter mee naar huis. Deze moet u 24 uur lang dragen.

Met behulp van de resultaten van de onderzoeken wordt bepaald of renale denervatie voor u de juiste behandeling tegen de hoge bloeddruk is.

Is renale denervatie schadelijk voor de nieren?

Bij wetenschappelijk onderzoek zijn geen schadelijke effecten voor de nieren naar voren gekomen. Een verlaging van de bloeddruk is gunstig voor de nierfunctie.

Wat zijn de complicaties van renale denervatie?

De belangrijkste risico’s van de procedure en beeldvorming van de nieren zijn vergelijkbaar met de risico’s van andere diagnostische procedures waarbij een katheter in een slagader in uw lichaam moet worden ingebracht. Deze risico’s kunnen de volgende zijn:

 • Complicaties ter plaatse van de prikplaats:
  • Bloeding. Er kan een blauwe plek ontstaan ter plaatse van de prikplaats.
  • U kunt tot een aantal dagen na de ingreep pijn houden ter plaatse van de prikplaats.
 • Complicaties aan de bloedvaten:
  • Beschadiging van de binnenkant van de bloedvaten of het losbreken van een stukje cholesterol dat mogelijk elders in het lichaam (bijv. in de nier) vastloopt en daar schade veroorzaakt (zgn. cholestrolemboli). In zeer ernstige en uitzonderlijke gevallen zal een operatie noodzakelijk kunnen zijn.
  • In zeldzame gevallen treedt een allergische reactie op het gebruikte contrastmiddel op.
  • Tijdens het toedienen van de energie zult u kortdurend enig pijn ervaren. Indien u dat wenst, kan een pijnstiller worden toegediend.

De verwachting is dat er een duidelijk effect op de bloeddruk zal zijn, misschien wel zodanig dat de bloeddruk te laag wordt en dat de hoeveelheid en/of dosering van de bloeddrukverlagende medicatie zal moeten worden verminderd.

De lange termijn effecten van deze behandeling zijn onbekend. De verwachting bestaat dat het effect op de bloeddruk misschien wel langdurig (in ieder geval 2 jaren) aanhoudt. Het is denkbaar dat dit ook een gunstig effect heeft op de nierfunctie.

De lange termijn effecten van de behandeling op de bloedvatwand zelf zijn onbekend. In 20 patiënten is vlak na de renale denervatie beeldvorming van de nierslagaders verricht. Hierop werden geen stenoses (vernauwingen) of andere abnormaliteiten van de nierslagaders waargenomen. Nadelige effecten op langere termijn zijn dus niet uit te sluiten. Ervaringen tot nu toe geven aan dat nadelige effecten niet te verwachten zijn.

Hoe wordt bepaald of ik in aanmerking kom voor renale denervatie?

Na verwijzing door uw behandelend specialist of huisarts komt u naar de polikliniek nefrologie en hypertensie. Tijdens/na dit bezoek wordt besloten of er vervolg onderzoek verricht zal worden om te bepalen of renale denervatie voor u de juiste behandeling is. Het vervolg onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Met behulp van een MRI worden de nieren en de slagaders van de nieren in beeld gebracht.
 • Verschillende bloed- en urineonderzoeken zullen verricht worden.
 • De bloeddruk wordt 24 uur lang gemeten. U krijgt hiervoor een bloeddrukmeter mee naar huis. Deze moet u 24 uur lang dragen.

Met behulp van de resultaten van de onderzoeken wordt bepaald of renale denervatie voor u de juiste behandeling tegen de hoge bloeddruk is.

Vindt renale denervatie plaats onder algehele narcose?

Voor de renale denervatie krijgt u iets rustgevends en pijnstilling toegediend, dus geen algehele narcose. Tijdens de behandeling kunt u rustig praten met de radioloog en verpleegkundigen. Tijdens het afgeven van de energie aan de vaatwand is het belangrijk dat u rustig blijft liggen om het verplaatsen van de katheters te voorkomen. Tijdens de behandeling worden uw bloeddruk en hartritme nauwkeurig in de gaten gehouden.

Zijn er dingen die ik na renale denervatie niet meer kan doen?

Om de slagader in de lies goed te laten genezen, dient u zware fysieke activiteiten (intensief fietsen, zwaar tillen) enkele dagen te vermijden. Na die tijd zijn er geen dingen die u hoeft te laten.

Welke alternatieven bestaan er voor renale denervatie?

Op dit moment is medicamenteuze behandeling het enige alternatief van renale denervatie.

Hoe lang wordt ik opgenomen voor de renale denervatie?

Na de renale denervatie blijft u een nachtje ter observatie slapen in het UMC Utrecht.