Wat is het effect van renale denervatie?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat renale denervatie de bloeddruk in belangrijke mate verlaagd. Zes maanden na de behandeling was de bovendruk gemiddeld met 32mmHg gedaald en de onderdruk met gemiddeld 12mmHg. Dit effect houdt ieder geval 2 jaar aan. Na 24 maanden was de bovendruk gemiddeld met 32mmHg was gedaald en de onderdruk met gemiddeld 14 mmHg gedaald.

Helaas daalde bij 10% van de onderzochte patiënten de bloeddruk niet. Op dit moment is van te voren (nog) niet te bepalen wie baat heeft bij de behandeling en wie niet.

Het bloeddrukverlagende effect treedt niet direct op. In het algemeen duurt het weken tot enkele maanden voordat het effect duidelijk meetbaar is.

Goede behandeling van de hoge bloeddruk verkleint het risico op hart- en vaatziekten.