Wat is het effect van renale denervatie?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat renale denervatie de bloeddruk verlaagd. Echter, het effect is helaas niet bij elke patiënt even groot. Bij de ene patiënt werkt het heel goed maar er zijn ook patiënten die weinig of geen resultaat zien.

Op dit moment is van te voren (nog) niet te bepalen wie baat heeft bij de behandeling en wie niet. Het bloeddrukverlagende effect treedt niet direct op. In het algemeen duurt het weken tot enkele maanden voordat het effect duidelijk meetbaar is. Goede behandeling van de hoge bloeddruk verkleint het risico op hart- en vaatziekten.