Wat betekent renale denervatie?

Renale denervatie betekent letterlijk: “Het onderbreken van de functie van de zenuwbanen van en naar de nieren”. De zenuwen die de nieren verbinden met de hersenen, spelen een belangrijke rol in het ontstaan van een hoge bloeddruk. Deze zenuwen liggen rondom de slagaders die naar de nieren lopen. Het onderbreken van deze zenuwen, ofwel renale denervatie, is een behandeling voor patiënten met moeilijk behandelbare hoge bloeddruk. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat door het onderbreken van de nierzenuwen, de bloeddruk kan dalen. Het idee van de behandeling zelf is niet nieuw. In de 20e eeuw, voordat bloeddruk verlagende medicijnen beschikbaar kwamen, werden uitgebreide operaties uitgevoerd als behandeling van een hoge bloeddruk. Omdat deze uitgebreide operaties samengingen met complicaties en doordat behandelingen met medicijnen beschikbaar kwamen, werden deze operaties niet meer uitgevoerd. Recent is een nieuwe methode ontwikkeld om op een niet al te ingewikkelde wijze zonder operatie de werking van de zenuwen van/naar de nieren, te onderbreken. Deze methode lijkt een effectieve nieuwe behandeling te zijn voor patiënten met moeilijk behandelbare bloeddruk die geen of weinig baat hebben bij medicijnen of daar veel bijwerkingen van ondervinden.