Verwijzerinformatie: analyse van het effect van renale denervatie op chronische pijn bij cystenieren

Het primaire doel van deze protocollaire pijnbehandeling is het analyseren van chronische pijn in patiënten met cystenieren (ADPKD), en het evalueren of renale denervatie een plaats heeft in de stapsgewijze behandeling van chronische pijn in ADPKD gerelateerde pijn. Het effect op de pijn score (VAS) score zal gemeten worden direct en 3 maanden na renale denervatie. Tevens zal worden bijgehouden wat het effect is op bloeddruk, gemeten door middel van een 24-uurs bloeddrukmeting, nierfunctie, gemeten door middel van de mGFR, en kwaliteit van leven.

Tevens zullen we de patiënten nog 6 maanden vervolgen voor:

  • Lange termijn effect van renale denervatie op VAS score
  • Lange termijn effect van renale denervatie op bloeddruk en nierfunctie
  • Impact renale denervatie op kwaliteit van leven

Behandelpopulatie

Patiënten met chronische pijn bij ADPKD

  • Pijn is invaliderend, en beïnvloedt zodanig het dagelijkse leven van de patiënt, waardoor de patiënt niet in staat is te werken.
  • Onvoldoende effect van eerde pijnbehandelingen; non-farmacologisch en farmacologische behandelingen.

Bij verwijzing naar dr. R.T. Gansevoort op de polikliniek Nefrologie in het UMC Groningen zal uitgebreid onderzoek verricht worden. Dit onderzoek is standaard onderzoek voor alle patiënten met chronische pijn bij ADPKD. Vervolgens zal de patiënt door een pijnspecialist worden onderzocht in het pijncentrum van het UMC Groningen. Het doel van dit onderzoek is tweeledig: ten eerste zal worden vastgesteld of de chronische pijn ADPKD gerelateerd is. Hiervoor zal mogelijk een proefblokkade van de plexus coeliacus worden uitgevoerd om te differentiëren of de pijn gerelateerd is door rek op het nierkapsel of door druk op omliggende organen. Pijn veroorzaakt door rek op het nierkapsel zal niet door een plexus coeliacus blokkade worden weggenomen, pijn door druk op omliggende organen wel. Renale denervatie is een optie wanneer de pijn wordt veroorzaakt door rek op het nierkapsel.


Verwijzen voor analyse chronische, invaliderende pijn en mogelijk renale denervatie

Heeft u patiënten met chronische, invaliderende pijn die voor dit protocol in aanmerking komen of wilt u extra informatie, mail dan gerust naar dr. Ron T. Gansevoort, Nefroloog UMC Groningen, of bel 050-3619023 (direct) of 050-3616161 (telefooncentrale). Verwijzingen kunt u ook richten aan dr. R.T. Gansevoort.