Patiëninformatie: analyse van protocolaire behandeling met renale denervatie van chronische pijn bij cystenieren

Voordat u kunt deelnemen aan dit protocol dat is opgesteld om invaliderende, chronische pijn bij patiënten met cystenieren systematisch te analyseren en te behandelen, zullen twee zaken worden onderzocht. Allereerst wordt bepaald of de pijn inderdaad gerelateerd is aan de cystenieren. Als de pijn inderdaad waarschijnlijk door de cystenieren wordt veroorzaakt, zal vervolgens door middel van een tijdelijke zenuwblokkade worden onderzocht of renale denervatie bij u de pijn kan wegnemen. Na dit onderzoek zullen de nierslagaders in beeld worden gebracht om te bepalen of de renale denervatie procedure bij u kan worden uitgevoerd.

Deze protocollaire behandeling zal ongeveer een half jaar duren vanaf het moment van de renale denervatie. Na de behandeling zal u gecontroleerd worden op uw bloeddruk, nierfunctie en pijnervaring.


Voor vragen over renale denervatie bij cystenieren kunt u e-mailen naar:
Niek F. Casteleijn, arts-onderzoeker Nefrologie UMC Groningen,