Systematische analyse van invaliderende chronische pijn in cystenier patiënten en de potentiële rol van renale denervatie als effectieve pijntherapie

Cystenieren (ADPKD) is de meest voorkomende erfelijke nierziekte, waarbij een groot deel van de patiënten pijn ervaart. Pijn in ADPKD is onder te verdelen in acuut en chronische pijn. Invaliderende acute pijn komt relatief zelden voor, maar invaliderende chronische pijn komt frequent voor met een prevalentie van 60%. Chronische pijn heeft een grote invloed op het fysieke en sociale functioneren van ADPKD patiënten en is vaak lastig te behandelen.

Chronische pijn is cystenier patiënten kan verschillende oorzaken hebben. De pijn kan veroorzaakt worden door rek op het nierkapsel door cystegroei, maar ook door druk van de cystenieren op andere omliggende organen. Daarnaast kan de pijn ook niet gerelateerd zijn aan de cystenieren.

Op initiatief van de afdeling Nefrologie in het UMC Groningen is in samenwerking met het UMC Utrecht een protocol opgesteld om invaliderende, chronische pijn bij patiënten met cystenieren systematisch te analyseren. Door een pijnspecialist van het pijnteam in het UMC Groningen zullen de pijnklachten in kaart worden gebracht. Tevens zal in dit protocol worden geëvalueerd of de interventie middels renale denervatie een plek heeft in de behandeling van chronische pijn bij cystenier patiënten. Meerdere kleine studies laten zien dat chirurgische renale denervatie een effectieve behandeling is voor vermindering van de pijn in cystenier patiënten met chronische pijn. Op dit moment kan renale denervatie ook worden uitgevoerd door middel van een katheter, die vanuit de lies naar de nierslagader wordt opgevoerd. Het effect van renale denervatie door middel van deze minimaal invasieve ingreep als behandeling bij cystenier patiënten met chronische pijn is onbekend. Door middel van deze protocollaire behandeling willen we analyseren of renale denervatie door middel van een katheter, een plaats heeft in de behandelingsstrategie van cystenier patiënten met chronische pijn.

Informatie voor...